La Nostra Bilbioteca

La nostra biblioteca especialitzada reunida durant cinc dècades, gaudeix de centenars d’exemplars. Alguns són propietat del despatx i altres són de la biblioteca personal del Prof. Dr. Maurici Pérez Simeón i estan cedits en dipòsit.

Destaquen per llur valor cultural una notable col•lecció de llibres jurídics dels segles XVI, XVII i XVIII, amb presència destacada d’obres de l’humanisme jurídic de l’època moderna. Aquests exemplars estan a la disposició dels estudiosos que els necessitin per a la consulta.

Per nosaltres aquests llibres constitueixen un vincle molt apreciat amb la tradició jurisprudencial històrica que volem compartit en aquesta pàgina, presentant periòdicament algun dels exemplars.

 

biblioteca