Noticies

Conveni de col·laboració de Estudio Jurídico Pérez Almansa amb la Universitat Pompeu Fabra

26/03/2015 - maurici

L’acord preveu la realització d’un estudi conjunt sobre inversions immobiliàries estrangeres El 19 de març del 2015 Estudio Jurídico Pérez Almansa ha firmat un conveni de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona per realitzar un estudi del règim jurídic aplicable a les inversions immobiliàries estrangeres a Espanya. El projecte disposa d’un pla d’execució de 5 anys i un pressupost global de 30.000€, que serà finançat integrament per Estudi Jurídic Pérez Almansa. La col·laboració es situa en el programa de transferència a la societat del coneixement especialitzat generat per les universitats.

Reforma fiscal 2015. Introducció de la exit task a Espanya

01/12/2014 - perezalmansa

Al BOE de divendres 28 de novembre es publiquen les novetats fiscals pèl 2015 Una de les principals novetats consisteix en la introducció de la exit tax, la tributació de les plusvàlues latents de determinats actius que es meritin en cas de que un resident fiscal decideixi traslladar llur residència fora de la Unió Europea. Aquesta mesura anti-elusió exigirà una curosa planificació fiscal per aquelles persones amb interessos econòmics transfronterers.  

L’ajuntament de Barcelona suspèn durant dos anys la concessió de llicències d’apartaments turístics.

24/10/2014 - perezalmansa

L’ajuntament de Barcelona suspèn durant dos anys la concessió de llicències d’apartaments turístics en tota la ciutat. Avui es publica aquesta mesura en el Butlletí Oficial de la Província. L’ajuntament respon així a les queixes dels veïns de diverses parts de la ciutat (especialment La Barceloneta). La mesura difícilment resultarà eficaç atès que la gran majoria d’apartaments turístics de Ciutat Vella operen il·legalment, aprofitant la falta de mesures municipals per llur control.

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea contra l’impost de successions i donacions

22/09/2014 - perezalmansa

El tribunal de Justícia de la Unió Europea (assumpte C-127-12) declara contrari al dret de la Unió l’impost de successions i donacions de ciutadans no residents. La part dispositiva de la Sentència considera que aquest tribut és contrari al principi de lliure circulació de capital, amb infracció dels articles 63 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i 40 de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

El preu de la vivenda a Barcelona capital puja un 1.7% interanual.

09/09/2014 - perezalmansa

Segons dades del portal idealista.com amb el preu mig a Barcelona es situa en 3.360 € per metre quadrat. L’evolució a l’alça dels preus en la capital catalana contrasta amb la situació a la resta de la província de Barcelona, on els preus segueixen estables o lleugerament a la baixa. Sembla consolidar-se la tendència a l’alça dels mercats en zones prime de la ciutat gràcies a la internacionalització de la demanda.

L’Ajuntament de Barcelona suspèn durant un any la concessió de llicències

10/07/2014 - perezalmansa

L’Ajuntament de Barcelona suspèn durant un any la concessió de llicències per activitats turístiques en la zona de la Rambla de Barcelona La suspensió afecta a permisos per la major part d’activitats relacionades amb el turisme(hotels, apartaments turístics, bars, restaurants, etc. ). El motiu de la suspensió és l’estudi d’un pla especial que reguli aquestes activitats.

Només 96 persones han sol·licitat el visat de residència per inversors entre el 29 de setembre del 2013 i el 5 de maig de 2014.

11/06/2014 - perezalmansa

S’ha concedit el permís de residència a 81 dels sol·licitants. El reduït nombre de persones que han optat a aquesta modalitat de visat s’explica, en gran mesura, pel temor de moltes persones adinerades a que la residència administrativa comporti la residència fiscal a Espanya i amb ella l’obligació dels –relativament- alts tributs espanyols sobre la renda.