Noticias

Conveni de col·laboració de Estudio Jurídico Pérez Almansa amb la Universitat Pompeu Fabra

L’acord preveu la realització d’un estudi conjunt sobre inversions immobiliàries estrangeres

El 19 de març del 2015 Estudio Jurídico Pérez Almansa ha firmat un conveni de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona per realitzar un estudi del règim jurídic aplicable a les inversions immobiliàries estrangeres a Espanya. El projecte disposa d’un pla d’execució de 5 anys i un pressupost global de 30.000€, que serà finançat integrament per Estudi Jurídic Pérez Almansa. La col·laboració es situa en el programa de transferència a la societat del coneixement especialitzat generat per les universitats.