Noticias

L’ajuntament de Barcelona suspèn durant dos anys la concessió de llicències d’apartaments turístics.

L’ajuntament de Barcelona suspèn durant dos anys la concessió de llicències d’apartaments turístics en tota la ciutat.

Avui es publica aquesta mesura en el Butlletí Oficial de la Província. L’ajuntament respon així a les queixes dels veïns de diverses parts de la ciutat (especialment La Barceloneta). La mesura difícilment resultarà eficaç atès que la gran majoria d’apartaments turístics de Ciutat Vella operen il·legalment, aprofitant la falta de mesures municipals per llur control.