Compromís ètic

1. En el nostre despatx la lleialtat amb el client és un principi fonamental de la nostra conducta professional. No acceptem la defensa d’aquells casos en els que els interessos del despatx puguin contraposar-se als del client.

2. El nostre bufet dona sempre llur assessorament amb total independència. Encara que la Llei ho permet, hem optat per no exercir activitats comercials (intermediació immobiliària, administració de finques, etc.) per prevenir qualsevol conflicte d’interessos que comprometi el nostre compromís amb el client.

3. A Pérez Almansa Advocats la confidencialitat de la informació rebuda del client és una prioritat màxima. Únicament revelarem dades a petició d’una Autoritat competent i en els estrictes terminis del requeriment.

4. El nostre despatx d’advocats considera primordial el compliment de la normativa deontològica de la advocacia. Mai hem tingut una reclamació d’un client per negligència professional i cap dels nostres lletrats ha estat mai sancionat pèl Col•legi d’Advocats. Això no obstant, per conferir als nostres clients una màxima protecció davant de qualsevol eventualitat tenim contractat una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura fins a un milió d’euros. Amb això el nostre bufet garanteix al client llur solvència i responsabilitat.

5. En matèria d’honoraris professionals, la nostra prioritat és la transparència. El nostre despatx sempre treballa sobre la base d’un pressupost previ consensuat amb el client.

6. El nostre despatx està compromès amb la defensa dels drets humans. Declinem la defensa de persones o entitats vinculades amb règims polítics autoritaris en els que no es respecten els drets humans en els estrictes termes del conveni Europeu per la Protecció del Drets Humans i de les Llibertats fonamentals adoptat pèl Consell d’Europa el 4 de novembre de 1950.

compromiso etico