Perez Almansa – Despatx d’advocats

L’any 1961 Mauricio Pérez Almansa (1931-2014) va fundar un despatx unipersonal dedicat essencialment a assumptes de dret administratiu. Després de la jubilació del fundador, aquells qui vàrem tenir la sort de ser llurs col·laboradors immediats ens vàrem constituir en societat professional per continuar el seu llegat.
 
 D’ençà l’any 2000 els socis del despatx vàrem decidir conferir a la firma un perfil més ampli incorporant una àrea de dret privat i obrint-nos a la internacionalització.

despacho

Són tres les característiques que defineixen la nostra firma:

1. Atenció personalitzada dels nostres socis amb el client.

Tots els nostres clients tenen un tracte directe amb el lletrat soci que es fa càrrec de llurs assumptes i reben informació puntual sobre l’estat de les actuacions. Tots els nostres clients són importants per igual, tant els que tenen un problema de poca quantia com els grans inversos internacionals.

2. Especialització i excel·lència

Creiem que un despatx petit és competitiu només si es concentra en àmbits molt concrets i cerca ser en aquests millor que els grans. Per això, la nostra firma concentra llur activitat en el dret immobiliari i urbanístic. Dins d’aquest àmbit donem un servei global i complet d’assessorament i defensa en litigi que avarca bé assumptes entre privats, bé relacions amb les Administracions públiques, inclosa l’optimització fiscal de les operacions i de la tinença de patrimonis immobiliaris. Som especialistes en l’assessorament global d’inversions internacionals, tant en el nostre país coma l’estranger.

3. Lleialtat, honestedat i transparència.

Per nosaltres ser lleials implica respectar per sobre de tot el secret professional i prioritzar els interessos dels nostres clients davant de qualsevol altra consideració. Ser honestos significa per al nostre despatx fer ús amb la major de les diligències dels fons que ens han sigut confiats i dels poders que ens han conferit. Tenim l’honor d’haver sigut designats apoderats generals en el nostre país d’importants inversors estrangers que ens han conferit poder de disposició sobre importants fons i béns sense que mai hi hagi hagut la més mínima incidència. Finalment per nosaltres la transparència implica treballar sempre amb un pressupost previ d’honoraris professionals que inclogui un consentiment informat sobre les possibilitats reals d’èxit i els riscos que comporta l’assumpte encarregat.