Dret administratiu

El nostre despatx té una amplia experiència en donar assessorament jurídic en matèria de dret urbanístic i en reclamacions de responsabilitat patrimonial contra Administracions Públiques.

La nostra tasca inclou l’assessorament extern a entitats locals (Ajuntaments) i a entitats del sector empresarial públic (societats municipals, ens públics empresarials locals, etc.). Tanmateix, gran part dels nostres clients en l’àrea de dret administratiu han estat –i són- ciutadans particulars que necessiten una defensa jurídica competent en llurs relacions amb les Administracions Públiques.

Derecho-administrativo

 

Expropiacions forçoses: d’ençà l’any 2008 Estudi Jurídic Pérez Almansa ha aconseguit per llurs clients davant dels Tribunals més de 16.000.000€ en concepte de justipreus per expropiacions forçoses. En ocasions el nostre despatx ha aconseguit que la valoració inicial feta per l’Administració expropiant quedés multiplicada per deu en Sentència.
Sector públic empresarial: El nostre despatx ha assessorat a algunes de les empreses públiques més importants de Catalunya i Balears, els noms dels quals no podem publicar per raons de secret professional. La nostra experiència en aquest camps ens permet garantir el suport jurídic necessari per una gestió eficient i també, en els casos en els que sigui necessari, el recolzament legal pèl sanejament i reestructuració d’aquest tipus d’entitats.