International Desk

El departament de PEREZ ALMANSA ABOGADOS que ha experimentat un major creixement en els últims anys és el nostre servei d’assessorament a inversors no residents (International Desk). Els preus històricament baixos de immobles i empreses a Espanya, auguren una revalorització important a mig termini de les inversions. Per això des de principis del 2013 el capital internacional està tornant als mercats espanyols amb gran força. Espanya ocupa el novè lloc mundial en inversions estrangeres, el primer lloc entre els països europeus (font: VEURE PDF informe UNCTAD).

 international desk

El nostre despatx d’advocats ofereix un assessorament integral als inversors estranger en anglès, francès, alemany i rus. Realitzem informes de due diligence relatius a immobles o companyies, constituïm societats i acceptem l’encàrrec d’administrar i/o supervisar les inversions del client a Espanya.
Donem assessorament relatiu a la fiscalitat de la inversió de manera coordinada amb els advocats locals del país de residència del client. També oferim assessoria en la petició de visats de residència per a inversors.

Due diligenceen adquisicions d’immobles: el nostre despatx realitza una mitjana de quaranta informes de due diligence anuals relatius a la compra d’immobles a la ciutat de Barcelona per part de no residents, amb preus de venda que van des dels 120.000€ fins als 18.000.000€. Som el despatx de referència d’alguns dels agents immobiliaris internacionals més actius de la ciutat.
Representació general de clients no residents: Pérez Almansa Advocats té encomanada la representació general a Espanya de nombrosos clients no residents. Com apoderats generals intervenim en nom i interès del client en tota mena d’assumptes, des de l’assistència a Juntes de propietaris o de societats, fins a l’atorgament d’escriptures públiques.