Dret Privat

En l’àmbit del dret civil, la tasca del nostre despatx es centra en l’assessorament en qüestions de dret patrimonial, amb una amplia experiència en assumptes de propietat horitzontal i d’arrendaments, rústics i urbans. També podem oferir un assessorament d’excel•lència en matèria de negociació i redacció de contractes. Així com de defensa en cas d’incompliment d’obligacions.

Derecho-privado2

Per últim podem acreditar un important currículum en dret de successions, en especial en la redacció i impugnació de testaments i contractes successoris, així com en les peticions de legítima. El nostre despatx no porta separacions ni divorcis, tret de casos excepcionals.

En el marc de dret mercantil Pérez Almansa Advocats gaudeix d’una important experiència en la impugnació de contractes abusius, especialment hipoteques i contractes bancaris. També ha portat amb èxit la defensa en procediments concursals. Igualment oferim assessorament en el marc del dret de societats i en l’exercici de les funcions de secretaria de Consells d’Administració.

Servei d’assessorament extern dirigit a Administradors de Finques i APIs: El nostre despatx té l’honor de gaudir de la confiança d’alguns dels despatxos d’administració de finques més importants de Barcelona, que de forma regular requereixen la prestació dels serveis del despatx per sí mateixos o per llurs clients.
Litigis civils: entre 2002 i 2015 Estudi Jurídic Pérez Almansa ha assolit en judici una taxa d’èxit en litigis civils i mercantils superior al 80%.